Trať 192

Železniční trať Číčenice - Týn nad Vltavou (v jízdním řádu bývala pro cestující označená číslem 192) je jednokolejná regionální trať. Provoz na trati byl zahájen 23. října 1898, osobní doprava byla ukončena 14. prosince 2013 osobní vlakem číslo 38215, vedeným jednotkou Regionova. Přeložka Číčenice - Újezdec u Číčenic byla vybudována při stavbě Jaderné elektrárny Temelín v letech 1986-1989.
Zastavení provozu 
Dlouho se uvažovalo o zastavení osobního provozu, tak jako tomu bylo například na trati 193 z Dívčic do Netolic. Společností JIKORD bylo stanoveno ukončení na 11. června 2011. V tu se dobu tak nestalo. V sobotu 14. prosince 2013 i přes nesouhlas mnoha občanů vyjel motorový osobní vlak na trať naposledy. JIKORD o ukončení provozu informoval necelých 20 dnů dopředu, aby bylo zabráněno protestování občanů. Po zavedení autobusové dopravy dochází ke značnému úbytku cestujících.